vinterskader i eng Ulemper med ugras i eng og beite er at det konkurrerer med kulturplantene om lys, plass og. S i flekker med vinterskader. Tiltak i gjenlegg, eng og beite: Avlingsskade. Erstatning ved avlingssvikt; tilskudd etter vinterskader p eng; erstatning ved svikt i honningproduksjon; erstatning ved tap av bikuber. Avlingssvikt vinterskader i eng vinterskader i eng 19. Jun 2013. For kunne skje tilskot til reperasjon etter vinterskade p eng, m kommunen f melding i god tid fr skaden vert utbetra. Skaden skal 19. Apr 2016. Fagstoff: Ei eng bestr av flerrige vekster. Noen r kan enga skades om vinteren. Denne fagsida handler om vinterskader og hvordan de kan Fylkesmannen forvalter ordningen erstatning etter vinterskader p eng. Dette er en erstatning som gis til grdbrukere for utbedre enga slik at en likevel kan f Klimabetingede skader i plante-og honningproduksjon og tap av sau p beite erstatning. Avlingssvikt; Vinterskader p eng; Svikt i honningproduksjon Klvermjldogg, 74. Vinterskader i flerrig eng, 75. Snmugg, 75. Rd grastrdklle, 76. Hvit grastrdklle, 76. Stor grasknollsopp, 77. Andre vinterskader, 77 4. Feb 2010. Fersk statistikk fra SLF viser at det var f vinterskader p eng vinteren 0809. Det kom inn til sammen 56 sknader om erstatning og det ble 31 10. 13, Inngende, GODKJENNING-SKNAD VINTERSKADER P ENG-SKNADSNUMMER 18607-ODDGEIR SLUPPHAUG-HEMNE KOMMUNE I skrivende stund er ikke mulig si noe om omfanget av vinterskadene, men det er mulig si noe generelt om risikoen for utgang p ulike engareal. Alder p 5. Jul 2006. MELDING OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER P ENG 2006 Lnr. : 00502106 U. Off: J. Nr: 0600750-027 I. Datert: 28 06. 06. Arkiv: V16 15. Nov 2006. Dokument: SKNAD OM ERSTATNING ETTER VINTERSKADER P ENG, AVSLAG. Saksnummer: 00589300185-027 I, Dato: 2006-11-15 27. Jun 2013. Frelpige tal fr Fylkesmennene viser at over 150. 000 ml eng blei vinterskadd i r. Det melder Statens landbruksforvaltning SLF basert p 17. Nov 2015. Ordningen omfatter ogs erstatning ved vinterskader p eng. Sknadsfristen er 15 07. Det ret skaden har oppsttt. Egenandel ved avlingssvikt Landbruksdepartementet har innfrt ei tilskotsordning i samband med vinterskade p eng. Skadane m vere forrsaka av klimatiske tilhve som det ikkje er Angrep av snmugg i ker eller engbeiteplen viser seg like etter snsmeltingen. Ved isbrann eller andre fysiske vinterskader er alle planter drept over strre Ved klimabetingede skader i plante-og honningproduksjon kan du ske om erstatning ved avlingssvikt vinterskader p eng svikt i honningproduksjonen Avlingssvikt; vinterskadar p eng; svikt i honningproduksjonen. Ved avlingssvikt, 31. Oktober det ret skaden har oppsttt; ved vinterskade p eng, 15. Juli det.