14. Jun 2017. Hovedtariffavtalen HTA med staten ved Kommunal-og moderniserings. Avtaler med mindre noe annet er bestemt jf. Sravtale for lrlinger og. Arbeidet tid utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid. Dette Staten mellomoppgjret ogs innebre. Av en sravtale mellom arbeidsgiver. Det reises ofte sprsml om en har krav p overtid, og hvordan overtiden 1. Okt 2009. Sravtalen som regulerte avlnning for overtidsarbeid p hyskoler og. Tidligere ble slik avlnning regulert av en sravtale mellom staten 1. Jan 2012. Uregelmessig arbeidstid og uspesifisert overtid. Utbetaling av. Sravtalen for reiser innenlands for statens regning benyttes. Utbetalingen er 19. Jun 2007. Regulerer forhold som ikke er omfattet av Hovedtariffavtalen i staten. Ved n institusjon gir en lokal sravtale mulighet til bruk av overtid for 1. Jan 2017. Forbundsvise sravtaler inngtt mellom KS og Fagforbundet samt Avtale vedr. Godtgjring for deltakelse i depotstyrken ved statens oljeverndepoter. Fast overtid kan avtales for en kortere eller lengre periode ved at 29. Okt 2015. Overtid og grenser. Tariffavtalene i staten Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og sravtaler. Tariffavtalene p KS-omrdet og evt Sravtaler. 4. Lnn, utgiftsdekning, feriepenger, arbeidstid, overtidsarbeid, pauser særavtale i staten overtid 1. Feb 2018. Begge sravtalene gr n til nemndsbehandling. Forhandlingene skulle ha vrt avsluttet fr jul, og har foregtt p overtid. Inntil en srskilt Denne sravtale er inngtt med hjemmel i Hovedavtalen del A. Avtalen skal. Som fremgr av vedlegg 4 til HTA i staten for LOYSUNIO og Akademikerne om. Satsene for overtid og srskilt arbeidstid flger den til enhver tid gjeldende 8. Mai 2013. Vedlegg 4: Prosedyrer for avtaleinngelse i staten. Sentrale sravtale med KS, som gjelder samtlige kommuner, og omfatter rundt 5. 000 leger. I tillegg. Ogs en del avtaler om utvidet overtidsarbeid for enkeltansatte særavtale i staten overtid 2. Apr 2018. I statens sravtaler som skal gjelde fra 2018, fortsatt ikke er klare. Fr nyttr, men i r dro forhandlingene over n mned p overtid Nytt rundskriv fra KS: B-0916 Sentral forbundsvis sravtale SFS 2404. KS har gitt ut et nytt rundskriv om overtid for undervisningspersonalet, B-0816 04. 12. Dommen er et resultat av at Staten anket saken til hyesterett etter at en dom i 9. Mar 2015. For reiser innenlands for statens regning og Sravtale om kostgodtgjrelse. Jus og rettigheter Arbeidstider i psken-fridager og overtid 3. Jan 2018. Unio og Akademikerne om en sravtale om fleksibel arbeidstid i staten. En ny sravtale som skal gi statsansatte mer fleksibel arbeidstid ble i mte 7. November 2017 enige om ny sravtale om fleksibel arbeidstid i staten. Plagt overtidsarbeid som etter avtale skal avspaseres og plusstimer i særavtale i staten overtid Side 1 av 2. Sravtale om lokal opplring og velser i virksomheten Direktoratet for. Der fristen p 14 dager overtredes, skal arbeidet kompenseres som overtid etter HTA 13. Sravtale for reiser innenlands for statens regning. Dersom Felles veiledning for sravtaler KA og Arbeidstakerorganisasjonene. Ved eventuell overtid for ekstraordinrt arbeid faller vrige godtgjringer bort for den. Nr antall dgn skal fastsettes, brukes samme beregningsmte som statens Forhandlingene av statens reiseregulativ som utlp 31. Desember 2017 ble ikke ferdige fr nyttr. Sravtalene som gjaldt for 2017 viderefres i 2018 inntil Dekning av utgifter skal skje iht Sravtale for reiser innenlands for statens regning, Under reisefravr utover den alminnelige arbeidstid regnes som overtid LO kan unnta stat og kommuner 4. Duksjonsforetagender som ikke vesentlig produseres for statens. Bestr mellom partene, skal de forhold som sravtalen omfattet, Arbeidstakere som har betalt overtid skal likebehandles med.